• Официална покана към национално представените организации в състава на НСИХУ

  by  • 02.07.2012 • В окото на събитието • 0 Коментара

  ОФИЦИАЛНА ПОКАНА

  КЪМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪСТАВА НА НСИХУ

  Уважаеми дами и господа от национално представениТЕ организации на и за хора с увреждания,

  във връзка с внесеното от вас становище до министъра по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев, относно „Проекти на Стратегия за подкрепа за развитието на гражданските организации в България за периода 2012-2015“ и „Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор“, предоставени за обществено обсъждане,

  ВИ ПРИЗОВАВАМЕ В СРОК ДО 20.07.2012 Г. (ЩЕДРО ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ТРИ СЕДМИЦИ ВРЕМЕ!) ДА ПРЕДСТАВИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, В ТОВА ЧИСЛО И НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

   

  1. Решение на държавен орган за определяне на статут на „трети социален партньор“ на национално представените организации на и за хора с увреждания. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 отрежда на национално представените организации на и за хора с увреждания консултативна роля, но не и статут на социален партньор по смисъла на Определение за понятието социални партньори: http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=154&langId=bg и смисъла, упоменат в Кодекса на труда, Глава първа – Общи положения, Тристранно сътрудничество, чл. 3, ал. (1);

   2. Списък на останалите 44 нормативни акта, в които твърдите, че този статут е уреден.

  И накрая бихме искали да уточним за широката аудитория, че принципът на финансиране на каквато и да била НПО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪПОСТАВИМ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. За справка: Закон за политическите партии, Глава трета, имущество, финансиране и разходване на средства, чл. 25, ал. (1); чл. 26.

  Становището можете да прочетете тук.

  Сподели и се радвай:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *